AANMELDEN ALS LID - Sportvereniging Zalk

AANMELDEN ALS LID

Lid worden van sv Zalk
Bij sv Zalk ben je van harte welkom! Lid worden van sv Zalk betekent op een positieve en ontspannen manier bezig zijn met je sport en je gezondheid. Uiteraard houden ook wij van prestatie, maar gezelligheid en teamspirit is minstens zo belangrijk.
Onze club staat bekend om zijn grote onderlinge betrokkenheid en positieve manier van werken. Elk team is bij ons belangrijk en krijgt de juiste aandacht en begeleiding van de coach(es), trainers en het bestuur.

Lid worden

Wil je lid worden? Vul dan het aanmeldformulier 2022-2023 in en mail deze naar: ledenadministratie@svzalk.nl 

In onderstaand document vind je de algemene regels m.b.t. lidmaatschap sv Zalk:
Algemene regels lidmaatschap sv Zalk.pdf

Als je van plan bent lid te worden mag je natuurlijk eerst sfeer komen proeven. Je mag maximaal drie keer gratis proberen alvorens je besluit om lid te worden.

Lid worden van het voetballen kan zodra je kind 4 jaar oud is.

Afmelden
Afmelden als lid? Stuur dan een mail naar onze ledenadministatie: ledenadministratie@svzalk.nl en vermeld hierin de benodigde gegevens: volledige naam, de datum van stopzetten lidmaatschap én met welke sport je stopt.


Contributie
Hieronder vindt u de vastgestelde contributies voor de sporten voor seizoen 2022-2023.
Elk jaar worden, tijdens een ledenvergadering, de contributies opnieuw vastgesteld. De contributies zijn exclusief eventuele bondsbijdragen
Overzicht contributies sv Zalk seizoen 2022-2023 (ingaande per 01-01-2022).
 
Categorie Voetbal Bedrag per maand
Voetbal 5 t/m 17 jaar € 10,00
Voetbal 18 jaar en ouder € 16,50
Damesvoetbal € 10,00
Walking voetbal € 11,00

Categorie Zaalsport Bedrag per maand
Gym 7 t/m 18 jaar € 10,00
Kleutergym 3,5 t/m 6 jaar € 10,00
Fit for women € 13,50
Badminton € 14,00
Volleybal € 14,00
Tafeltennis € 14,00
   
   
 
Sinds 2019 zijn de zaalsporten aangesloten bij de NCS. Jaarlijks zal hier een contributiebedrag voor betaald moeten worden. V.a. 2020 zullen de zaalsportleden dit zelf moeten betalen, het bedrag zal verdisconteert worden in de contributie.
 
Categorie niet spelend lid Bedrag per maand
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 6,50
  
Van leden, vanaf 18 jaar, wordt verwacht minimaal 1 keer per jaar een dagdeel mee te draaien in de kantine.
 
Voetbalkleding
Wie bij S.V. Zalk gaat voetballen, hoeft geen wedstrijdkleding aan te schaffen. Alle teams krijgen complete tenues. Deze zijn mede door onze sponsoren ter beschikking gesteld.

Contact
Heb je belangstelling voor het lidmaatschap of wil je nadere informatie, neem dan contact op met Mathilda Agterhuis of mail naar ledenadministratie@svzalk.nl
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!